Đặc sắc không gian triển lãm của bảo tàng Đà Nẵng

 

Bắt đầu mở cửa đón khách vào tháng 11/2011, Bảo tàng Đà Nẵng mới xây dựng là bước đầu tư quan trọng trong việc gìn giữ và làm giàu những giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố.

 

 

Bảo tàng Đà Nẵng có không gian trưng bày với 3 tầng, trải rộng trên diện tích hơn 3000 m2 và hiện đang lưu giữ, giới thiệu cho du khách hơn 2500 tư liệu, hình ảnh, hiện vật; trong đó có 1900 hiện vật gốc được sưu tầm từ sau ngày giải phóng đến nay, đặc biệt có nhiều tư liệu, hiện vật quý mới ra mắt công chúng lần đầu.

 

Các không gian trưng bày của bảo tàng lần lượt thể hiện các chủ đề về điều kiện tự nhiên của thành phố, Đà Nẵng thời Tiền - Sơ sử, bộ sưu tập cổ vật, đời sống ngư dân và cảng biển Đà Nẵng, đô thị Đà Nẵng trước 1975, các làng nghề truyền thống, Đà Nẵng kháng chiến...

 

Dưới đây là một số không gian tái tạo sống động của bảo tàng: